ร่วมงานกับ เอ็มเอ็มพี

งานด้านฝ่ายผลิต

และควบคุมคุณภาพ

(Production)

งานด้านฝ่ายขาย

และการตลาด

(Sales & Marketing)

งานด้านคลังสินค้า

และโลจิสติกส์

(Warehouse & Logistics)

งานด้านบริหาร

และพัฒนาองค์กร

(Management & Development)

งานด้านฝ่ายผลิต

และควบคุมคุณภาพ

การควบคุมและรับผิดชอบต่อสินค้าที่จัดเก็บอยู่ในคลัง การควบคุมสินค้านี้ การคัดแยกสินค้า, การบรรจุ , การแบ่งบรรจุ , การคัดเลือก, การติดป้าย มีะบบการตรวจสอบและตรวจนับความถูกต้องที่เกี่ยวข้องกับปริมาณ ,จำนวน ,สภาพ และคุณภาพสินค้า

ยังไม่เปิดรับสมัคร

งานด้านคลังสินค้า

และโลจิสติกส์

การควบคุมและรับผิดชอบต่อสินค้าที่จัดเก็บอยู่ในคลัง การควบคุมสินค้านี้ การคัดแยกสินค้า, การบรรจุ , การแบ่งบรรจุ , การคัดเลือก, การติดป้าย มีะบบการตรวจสอบและตรวจนับความถูกต้องที่เกี่ยวข้องกับปริมาณ ,จำนวน ,สภาพ และคุณภาพสินค้า

ยังไม่เปิดรับสมัคร

งานด้านฝ่ายขาย

และการตลาด

รับสมัคร พนักงานขายภาคใต้ (1 อัตรา)
ประจำในเขตพื้นที่  ชุมพร & ประจวบคีรีขันธ์

  • เพศชาย  ไม่มีภาระทางทหาร

  • อายุไม่เกิน 40 ปี

  • วุฒิการศึกษา  ปวช/ปวส. ขึ้นไป

  • มีประสบการณ์ด้านการขาย  1 ปี ขึ้นไป

  • มีรถยนต์กระบะเป็นของตนเอง พร้อมใบขับขี่

งานด้านบริหาร

และพัฒนาองค์กร

การบริหารงานงาน ด้านนโยบายคุณภาพ วัการวาแผนงานคุณภาพ ระบบการบริหารจัดการเชิงคุณภาพ ระบบการตรวจสอบหรือการประเมินผล และการปรับปรุงองค์กร เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า ของพนักงานและของสังคม

ยังไม่เปิดรับสมัคร

สมัครงานกับเรา
arrow&v
อัพโหลดเอกสารสมัครงาน
อัพโหลดไฟล์ได้สูงสุดไม่เกิน 15 mb

CONTACT INFO

บริษัท เอ็มเอ็มพี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (สำนักงานใหญ่)

3075/1-2 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260 ประเทศไทย 

โทร : 02-741-8444

OFFICE HOURS

วันทำการ   :  จันทร์ - เสาร์

เวลาทำการ :  08.00 -17.00 น.

EMAIL

marketing@mmpcorp.co.th

BUSINESS WEBSITE

สินค้าจำหน่ายภายในประเทศ

www.mmpcorp.co.th

สินค้าส่งออกต่างประเทศ

export.mmpcorp.co.th

VERIFIED BY

Copyright 2020 MMP Corporation | All Rights Reserved | Powered by MMP