ธุรกิจของ เอ็มเอ็มพี

ธรุกิจบรรจุภัณฑ์แบบครบวงจร

จำหน่ายภายในประเทศ

       เอ็มเอ็มพี ก้าวเป็นผู้นำผู้ผลิตฟิล์มพันพาเลท และฟิล์มถนอมอาหารอันดับ 1 ของประเทศ และเพิ่มไลน์สินค้า

บรรจุภัณฑ์ที่ครบวงจรมากขึ้น อาทิ อลูมิเนียมฟอยล์, กล่องใส่อาหาร, ถุงซิปล็อค, ถุงยืดอายุผักผลไม้, บรรจุภัณฑ์

สำหรับเดลิเวอรี่, อุปกรณ์การแพ็คอาหาร, เครื่องพันพาเลท

และอื่นๆ เพื่อตอบโจทย์ ผู้บริโภค, ผู้ประกอบการ และกลุ่มอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ 

ธรุกิจบรรจุภัณฑ์แบบครบวงจร

ส่งออกต่างประเทศ

       เอ็มเอ็มพี ผู้ผลิตฟิล์มยืดรายใหญ่ที่สุดในประเทศ

ไทยที่ได้มาตรฐานระดับโลก เราส่งออกฟิล์มถนอมอาหาร

เอ็ม แรป และฟิล์มพันพาเลท เอ็ม เสตรช ไปทุกภูมิภาค

ทั่วโลก มีกำลังการผลิตฟิล์มถนอมอาหาร เอ็ม แรป 10,000 ตัน/ปี ฟิล์มยืดพันพาเลท เอ็ม เสตรช 80,000 ตัน/ปี ได้รับรางวัล Prime Minister Award ในสาขา

Best Exporter และThai-own brand จัดโดยกรมส่งเสริมการส่งออก

CONTACT INFO

บริษัท เอ็มเอ็มพี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (สำนักงานใหญ่)

3075/1-2 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260 ประเทศไทย 

โทร : 02-741-8444

OFFICE HOURS

วันทำการ   :  จันทร์ - เสาร์

เวลาทำการ :  08.00 -17.00 น.

EMAIL

marketing@mmpcorp.co.th

BUSINESS WEBSITE

สินค้าจำหน่ายภายในประเทศ

www.mmpcorp.co.th

สินค้าส่งออกต่างประเทศ

export.mmpcorp.co.th

VERIFIED BY

Copyright 2020 MMP Corporation | All Rights Reserved | Powered by MMP