top of page
126318972_360981364998493_65496159168442

MMP CORPORATION

THE BEST WAY FOR

PACKAGING EFFICIENCY

bg.jpg

Over 35 years of

Glass-Trophy-Mockup-2.png

of Combined Experienced

       บริษัท เอ็มเอ็มพี คอร์ปอเรชั่น จำกัด ก่อตั้งโดยกลุ่มนักธุรกิจที่เข้าร่วมศึกษาหลักสูตรการบริหารในโครงการเสริมสร้างผู้จัดการยุคใหม่ หรือ Modern Manager Program (MMP) รุ่นที่ 1 จัดโดยคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในปี 2527 และได้นำชื่อของหลักสูตรมาตั้งเป็นชื่อบริษัทนับแต่นั้นมา

       ในวันที่ 26 มกราคม 2531 บริษัทได้จดทะเบียนภายใต้ชื่อบริษัท เอ็มเอ็มพี แพคเก็จจิ้ง กรุ๊พ และเริ่มนำเข้าฟิล์มยืดถนอมอาหารจากบริษัทในประเทศญี่ปุ่นมาจำหน่ายในประเทศไทย ภายใต้ตราสินค้า เอ็ม แรป เพื่อมุ่งเสนอสินค้าที่มีคุณภาพ ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสุขอนามัยที่ดีของคนไทยบริษัท เอ็มเอ็มพี คอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้ก้าวขึ้นสู่ผู้ผลิตพลาสติกฟิล์มยืดรายใหญ่ที่สุดในประเทศไทยที่ได้มาตรฐานระดับโลก

ข่าวสารและกิจกรรม เอ็มเอ็มพี

6d8f41050adb6fb8238e7e3159802e83dbcad765

MMP CORP. ปลูกจิตสำนึกรักษ์โลก

ด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจในการปลูกจิตสำนึกรักษ์โลก 

19-8-63

บริษัท เอ็มเอ็มพี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (MMP CORPORATION LTD.) มีนโยบายให้พนักงาน ร่วมทำกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม อย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด โดยครั้งนี้...

Screen Shot 2563-09-19 at 10.57.13.jpg

“เอ็มแรป” เดินหน้าโครงการเพื่อสังคม “เก็บ เพื่อ กลาย” (Circulife By M Wrap) จับมือกว่า 30 โรงแรมทั่วไทย 

27-8-63

เทรนด์และพฤติกรรมของผู้บริโภคในทุกวันนี้เปลี่ยนไป การใส่ใจกับปัญหาสิ่งแวดล้อมมีมากขึ้น ผู้คนส่วนใหญ่พยายามลดปริมาณขยะและมลภาวะที่เกิดจากตนเอง ต้องการสร้าง...

aday_ppt-6033.jpg

เปลี่ยนปัญหาเป็นประโยชน์ด้วยการออกแบบแนว Upcycling Upstyling

23-7-63

ข้อดีที่ยอดเยี่ยมของสินค้าแฟชั่นที่เกิดจากการ upcycling ขยะพลาสติกและเศษวัสดุเหลือใช้ต่างๆ คือความสนุกสนานและรูปลักษณ์โดดเด่นที่หลายคนมองเห็นแล้ว...

0f7f7c017a8e02b63e0ebaf1646ab4a2d6228e18

MMP CORP. มอบทุนการศึกษาบุตรพนักงาน

31-7-63

นายสุพจน์ หิรัญทรัพย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็มเอ็มพี คอร์ปอเรชั่น จำกัด เป็นประธานมอบทุนการศึกษาบุตรพนักงาน ด้วยตระหนักถึงความสำคัญด้านการศึกษา และสวัสดิการของ...

Screen Shot 2563-09-19 at 11.09.25.jpg

เปิดโมเดล “ใช้ชีวิต” คนรุ่นใหม่ใส่ใจโลก

31-7-63

มาถึงกลยุทธ์ที่ 3 เป็นกลยุทธ์ที่เราให้ความสำคัญมากคือ Step up หรือการยกระดับเรื่องความยั่งยืน ซึ่งหากถามว่า “ยั่งยืน” ก่อนโควิดกับหลังโควิดต่างกันไหม...

image_big_5ebec05b4f775.jpg

MMP CORP. สนับสนุนชุดPPE 10,000 ชุด ให้สภากาชาดไทย

15-5-63

บริษัท เอ็มเอ็มพี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (MMP CORPORATION  LTD.)  นำโดยนายเอนก จงเสถียร และนายสุพจน์  หิรัญทรัพย์  มอบชุดPPE จำนวน 10,000 ชุดและถุงสวมรองเท้า...

ธุรกิจของ เอ็มเอ็มพี

film-2.png

ธรุกิจบรรจุภัณฑ์แบบครบวงจร

จำหน่ายภายในประเทศ

       เอ็มเอ็มพี ก้าวเป็นผู้นำผู้ผลิตฟิล์มพันพาเลท และฟิล์มถนอมอาหารอันดับ 1 ของประเทศ และเพิ่มไลน์สินค้า

บรรจุภัณฑ์ที่ครบวงจรมากขึ้น อาทิ อลูมิเนียมฟอยล์, กล่องใส่อาหาร, ถุงซิปล็อค, ถุงยืดอายุผักผลไม้, บรรจุภัณฑ์

สำหรับเดลิเวอรี่, อุปกรณ์การแพ็คอาหาร, เครื่องพันพาเลท

และอื่นๆ เพื่อตอบโจทย์ ผู้บริโภค, ผู้ประกอบ และกลุ่ม

อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ 

film3.png

ธรุกิจบรรจุภัณฑ์แบบครบวงจร

ส่งออกต่างประเทศ

       เอ็มเอ็มพี ผู้ผลิตฟิล์มยืดรายใหญ่ที่สุดในประเทศ

ไทยที่ได้มาตรฐานระดับโลก เราส่งออกฟิล์มถนอมอาหาร

เอ็ม แรป และฟิล์มพันพาเลท เอ็ม เสตรช ไปทุกภูมิภาค

ทั่วโลก มีกำลังการผลิตฟิล์มถนอมอาหาร เอ็ม แรป 10,000 ตัน/ปี ฟิล์มยืดพันพาเลท เอ็ม เสตรช 80,000 ตัน/ปี ได้รับรางวัล Prime Minister Award ในสาขา

Best Exporter และThai-own brand จัดโดยกรมส่งเสริมการส่งออก

bottom of page